ATEX-direktiivit ja turvallisuus

ATEX-direktiivit ja turvallisuus

Pölyn ja muiden materiaalien poistaminen on olennainen osa useimpien tuotantolaitosten toimintaa ympäri Suomea. Olemme olleet mukana lukuisissa erilaisissa projekteissa monilla eri teollisuudenaloilla, kuten puu, kierrätys, metalli, paperi ja muovijätteen käsittelyssä. Näillä teollisuudenaloilla tuotantoprosessi synnyttää usein syttyvää pölyä ja muita hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin työntekijöille ja laitteille. Siksi on tärkeää noudattaa asianmukaisia turvallisuustoimenpiteitä, mukaan lukien ATEX-direktiivien täytäntöönpano.

ATEX selitettynä

ATEX-selitys ATEX-direktiivit ovat joukko säännöksiä, jotka alun perin perustettiin Euroopan unionissa vuonna 1994. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden, asennusten ja ympäristön turvallisuus mahdollisesti räjähdysalttiissa ilmapiireissä. ATEX tulee sanoista "ATmosphères EXplosibles", mikä tarkoittaa "räjähdysalttiita ilmapiirejä" englanniksi. ATEX-direktiivit määrittelevät yleiset turvallisuusvaatimukset laitteille ja suojausjärjestelmille, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vaarallisilla alueilla, ja se antaa myös ohjeita näiden alueiden luokittelemiseen.

ATEX-alueiden luokittelu on prosessi, jossa tunnistetaan ja luokitellaan alueet, joissa on räjähdysvaaraa syttyvän pölyn, kaasujen tai hybridiseosten läsnäolon vuoksi. Luokittelujärjestelmä koostuu kolmesta tasosta: Taso 1 alueille 0/20, Taso 2 alueille 1/21 ja Taso 3 alueille 2/22, joista alueet 0/20 ovat korkeimman riskin alueita ja alueet 2/22 ovat matalamman riskin alueita.

 

    

 

Pelkkä ATEX-määräysten noudattaminen ei välttämättä riitä. Vaikka ATEX-direktiivit tarjoavat kehyksen turvallisuuden varmistamiseksi vaarallisilla alueilla, on tärkeää huomata, että paikalliset tai kansalliset lainsäädännöt määrittelevät tarkat parametrit, joihin käyttäjän on noudatettava ottaen huomioon suunnitellun asennuksen tyyppi, josta hän kertoi. Käyttäjä voi kuitenkin päättää mennä näiden vaatimusten yli toteuttamalla lisätoimenpiteitä työntekijöiden ja laitteiden turvallisuustason lisäämiseksi.

On tärkeää huomioida, että ATEX-määräysten mukaisia varasto- ja tuotantotiloja on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti turvallisuuden näkökulmasta, mukaan lukien jatkuva riskinarviointi, säännöllinen laitteiden huolto ja riittävä koulutus työntekijöille.

Lisäksi ATEX-direktiivit antavat ohjeita vaarallisten alueiden luokittelusta räjähdysvaaran perusteella ja määrittelevät yleiset turvallisuusparametrit, jotka on otettava huomioon. Ne eivät kuitenkaan määritä tarkasti asennuksissa käytettäviä tiettyjä laitteita. Asentajan tehtävänä on selvittää, mitkä räjähdyksenestojärjestelmät, sammutusjärjestelmät ja ilmanvaihtojärjestelmät täyttävät parhaiten kaikki vaatimukset räjähdysvaaran vähentämiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi räjähdyksen tai tulipalon sattuessa.

Huomaa, että ATEX-direktiivit eivät anna konkreettisia ohjeita riskien lieventämiseksi tai räjähdysten ehkäisemiseksi. Siksi organisaatiot voivat toteuttaa lisäturvatoimenpiteitä, kuten räjähdyksenestojärjestelmiä, sammutusjärjestelmiä ja ilmanvaihtojärjestelmiä, mikäli haluavat edelleen vähentää räjähdysriskiä ja minimoida vahinkoja räjähdyksen tai tulipalon sattuessa.

Yhdistämällä ATEX-direktiivit muihin turvatoimenpiteisiin

Asentajilla on useita lisäturvatoimenpiteitä, joita he voivat toteuttaa lisätäkseen turvallisuutta ATEX-direktiivien asettamien vähimmäisvaatimusten yli. Kaikki toimenpiteet voidaan tiivistää kahteen erilliseen luokkaan - ennaltaehkäiseviin ja lieventäviin toimenpiteisiin.

Yhdistämällä sekä ennaltaehkäisevät että lieventävät toimenpiteet yritykset voivat merkittävästi vähentää räjähdyksien ja tulipalojen riskiä vaarallisilla alueilla ja varmistaa työntekijöiden ja laitteiden maksimaalisen turvallisuuden.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Keskittyvät räjähdyksen esiintymisen todennäköisyyden ehkäisemiseen tai vähentämiseen vaarallisella alueella.

Riskiarviointi
Kattavan riskiarvioinnin tekeminen on ensimmäinen askel potentiaalisten räjähdyksen vaarojen tunnistamiseksi työpaikalla. Tähän kuuluu kaikkien mahdollisten syttyvien pölyn ja kaasujen lähteiden tunnistaminen ja niiden arviointi syttymis- ja räjähdyksen aiheuttamispotentiaalista. Tämä tunnistaminen mahdollistaa niiden poistamisen tai rajoittamisen tehokkaimmalla tavalla. Lähteet, joita ei voida rajoittaa, tulisi arvioida tarkemmin - mitata mahdollisen räjähdyksen vaikutus ja toteuttaa asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet tarvittaessa.

Laitteiden kunnossapito
Asianmukainen laitteiden kunnossapito on keskeistä onnettomuuksien ehkäisemisessä vaarallisilla alueilla. Säännölliset tarkastukset, puhdistus ja korjaukset laitteille ja työkaluille, kuten pölynkeräimet, ilmanvaihtojärjestelmät ja sähköjärjestelmät, voivat estää toimintahäiriöitä, jotka voivat johtaa räjähdyksiin.

Työntekijöiden koulutus
Asianmukainen koulutus työntekijöille, jotka työskentelevät vaarallisilla alueilla, on myös tärkeää. Työntekijöiden on saada koulutusta työskentelyn riskeistä näillä alueilla, turvavarusteiden käytöstä ja toimimisesta hätätilanteissa.

 

Lieventävät toimenpiteet

Keskittyvät räjähdyksen tai tulipalon vaikutusten vähentämiseen, jos ne sattuvat tapahtumaan.

Räjähdyksen eristysjärjestelmät
Räjähdyksen eristysjärjestelmät voidaan asentaa estämään tai lieventämään räjähdyksen leviämistä.

Tulen eristys- ja sammutusjärjestelmät
Tulen eristys- ja sammutusjärjestelmät havaitsevat, erottavat ja sammuttavat tulipalon lähteet (kuten kipinät) ennen niiden leviämistä.

Räjähdyksen purkujärjestelmät
Purkujärjestelmät on suunniteltu purkamaan räjähdyksen aiheuttamaa paineen kasautumista, mikä vähentää riskiä laitteiden ja henkilöstön vahingoittumisesta.

Lisäturvatoimenpiteiden hyödyt

Vaikka lisäturvatoimenpiteiden toteuttaminen saattaa vaatia hieman aikaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia, niillä on huomattavia etuja, kuten:

Onnettomuusriskin väheneminen
Lisäturvatoimenpiteiden toteuttaminen vähentää onnettomuusriskiä vaarallisilla alueilla, suojaten henkilöstöä, laitteita, ympäristöä ja ympäröiviä rakennuksia.

Vahinkojen ja tappioiden vähentäminen
Räjähdyssuojaus- ja tulensammutusjärjestelmät voivat merkittävästi vähentää räjähdyksen tai tulipalon aiheuttamia vahinkoja.

Laitteiden käyttöiän parantaminen
Säännöllinen huolto ja oikea käyttö voivat pidentää laitteiden käyttöikää, vähentäen tarvetta kalliille korvaaville hankinnoille.

Tuottavuuden lisääntyminen
Turvallisempi työympäristö voi parantaa tuottavuutta vähentämällä seisokkeja ja korjaustarpeita, mikä mahdollistaa työntekijöiden keskittymisen tehtäviinsä suuremmalla mielenrauhalla.

Maine
Sitoutuminen turvallisuuteen voi parantaa organisaation mainetta asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Liiketoiminnan jatkuvuus
Onnettomuuksien ehkäiseminen ja räjähdyksen vaikutuksen minimoiminen voi vähentää käyttökatkoja, varmistaen, että liiketoiminta voi jatkua ja minimoimalla tulonmenetykset.